Menu Close

ANYKŠČIŲ RAJONE BUS VYKDOMAS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS TYRIMAS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, nuo 2024 m. kovo 4 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. visose Lietuvos savivaldybėse bus vykdomas periodinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos stebėsenos tyrimas (toliau – Tyrimas).

Tyrimą koordinuoja Higienos institutas, Tyrimą mokyklose organizuoja ir vykdo savivaldybę aptarnaujantys visuomenės sveikatos biuro (toliau – VSB) specialistai, kure pagal Higienos instituto parengtą metodiką ir klausimynus ne rečiau nei kas 4 metus atlieka 5-ų, 7-ų ir 9-ų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos stebėsenos tyrimus.

2024 m. Tyrimo klausimyną sudaro 32 klausimai (25 klausimai apie gyvenseną ir 7 sociodemografiniai klausimai). Šiais metais mokiniams galima pateikti nuorodą į elektroninį klausimyną arba pateikti popierinę anketą. Elektroninio klausimyno arba popierinės anketos pildymo trukmė 10-15 min.

Daugiau informacijos apie Tyrimą rasite internetiniame leidinyje: https://www.hi.lt/uploads/Products/product_185/Gyvensenos_tyrimai_rekom.pdf.

Su anksčiau Anykščių rajone atliktais Tyrimo rezultatais galite susipažinti čia:

  1. https://www.anyksciuvsb.lt/wp-content/uploads/2021/06/2016-met%C5%B3-vaik%C5%B3-gyvensenos-tyrimo-suvestin%C4%97.pdf (2016 m. atliktas Tyrimas);
  2. https://www.anyksciuvsb.lt/wp-content/uploads/2021/07/Mokyklinio-am%C5%BEiaus-vaik%C5%B3-gyvensenos-tyrimas-Anyk%C5%A1%C4%8Di%C5%B3-rajone-2020-metais.pdf (2020 m. atliktas Tyrimas);
  3. https://www.anyksciuvsb.lt/wp-content/uploads/2021/09/infografikas-1.pdf (2020 m. atlikto Tyrimo infografikas).
Skip to content