Menu Close

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas

MOKAMOS PASLAUGOS teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo”.

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programa (programos kodas PP, PT)

Registracija: tel. +370 640 43123, el. p. monikaramoskiene.avsb@gmail.com (atsiskaitymai (testas ir praktinė užduotis) organizuojami ketvirtadieniais ir penktadieniais). 

Pastaba. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas vyksta asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose (kontaktiniu būdu) ar mokantis savarankiškai. Mokymo metu įgytų žinių ir įgūdžių vertinimas atliekamas kontaktiniu būdu (asmeniui fiziškai dalyvaujant teorinių žinių ir praktinių įgūdžių vertinime mokymų vykdytojo patalpose ar kitoje fizinėje aplinkoje).

MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠAS patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 “Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo”.

Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programa, kurios kodas PP 10
Mokymo programa, kurios kodas PT 8
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB 5
Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12, H13, H14, H15 9
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

Daugiau informacijos tel. +370 640 43123.

Skip to content