Menu Close

Pirmosios pagalbos mokymas

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam pirmąją pagalbą.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS PRIVALOMUOSIUS PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMUS PLANUOJA PRADĖTI VYKDYTI 2022 M. SAUSIO – 2022 M. VASARIO MĖN.

PLANUOJAMA VYKDYTI ŠIAS PROGRAMAS:

1. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (PP)

Skirta:

Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai; apsaugos darbuotojai (002);

Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus (003);

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) (006);

Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas (007);

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas (008);

Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009);

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (010);

Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (011);

Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu (012);

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (013);

Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai (014);

AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai (015);

Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) (016);

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus (017);

Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai (018);

2. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (PT)

Skirta:

Ikiteisminį tyrimą vykdantys pareigūnai ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyrių pareigūnai; apsaugos darbuotojai (002);

Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus (003);

Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai (004);

Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai (005);

Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) (006);

Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas (007);

Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas (008);

Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (009);

Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (010);

Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (011);

Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu (012);

Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai (013);

Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai (014);

Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai) (016);

Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus (017);

Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai (018);

TIKSLESNĖ INFORMACIJA DĖL PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMŲ KAINŲ IR DATŲ BUS PATEIKTA 2022 M. SAUSIO – 2022 M. VASARIO MĖN.

Daugiau informacijos:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“

Mokymus ves Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Monika Meškauskaitė (privalomojo pirmosios pagalbos mokymo licencijos numeris VVL-0599, išdavimo data 2018 liepos 9 d., patvirtinta 2019 rugpjūčio 20 d. valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T1-1270).

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2020 m. rugsėjo 21 d. įgijo licenciją Nr. VSL-887, kuri patvirtina įstaigos teisę verstis privalomuoju pirmosios pagalbos mokymu (patvirtinta 2020 m. rugsėjo 21 d. valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T1-1794).

Kontaktai pasiteirauti: meskauskaite.monika.anyksciai@gmail.com arba 864043123.

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą