Menu Close

Visuomenės sveikatos stiprinimas

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas. Sveikatos stiprinimas yra procesas, suteikiantis daugiau galimybių rūpintis savo sveikata ir ją gerinti.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialisto funkcijos:

 1. organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
 2. praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
 3. įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas, planuoti ir atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas;
 4. analizuoti savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus, rengti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją;
 5. kurti, rengti, atsiskaityti ir įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą;
 6. organizuoti ir vykdyti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius (paskaitas, pokalbius bendruomenėse, sveikatingumo šventes ir kt. renginius);
 7. naudotis statistiniais sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus;
 8. formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, vykdyti sveikos gyvensenos propagandą, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias;
 9. bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais;
 10. teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais;

Pagrindinės veiklos kryptys:

 • formuoti sveikatą palaikančią politiką ir aplinką;
 • stiprinti bendruomenės veiklą;
 • ugdyti asmeninius įgūdžius;
 • sveikatos priežiūrą orientuoti sveikatos stiprinimo kryptimi.
Skip to content