Menu Close

Psichikos sveikata

INDIVIDUALIOS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS

Paslaugos teikiamos asmenims, kuriems pasireiškia psichikos sveikatos rizikos veiksniai dėl sudėtingų gyvenimiškų situacijų (skyrybos, darbo netekimas, finansiniai sunkumai, artimo žmogaus netektis, konfliktiniai santykiai šeimoje ar darbe, sunki artimo žmogaus liga ir kita) (toliau – sudėtinga gyvenimiška situacija). Šių paslaugų teikimo metu siekiama padėti asmenims rasti psichikos sveikatos rizikos veiksnius sukeliančių problemų sprendimo būdus, išmokyti konkrečių technikų ir (ar) metodų šioms problemoms spręsti, padėti apsibrėžti tikslus ir veiksmų seką siekiant tikslų, skatinti savęs pažinimą ir asmenybės augimą.

Suaugusiems ir vaikams per kalendorinius metus suteikiame iki 6 nemokamų individualių konsultacijų. Esant pageidavimui, psichologinės konsultacijos gali būti teikiamos anonimiškai.  Konsultuojant vaikus iki 16 metų, būtinas rašytinis vieno iš jo tėvų ar jo atstovo pagal įstatymą sutikimas.

Konsultuoja psichologė: Karolina Puzinaitė

Būtina registracija tel. +37061114022; el. p. karolina.puzinaite@gmail.com

Dėl išsamesnės informacijos teirautis: Mob. +37064041123; El. pastas:  vsbiuras.anyksciai@gmail.com

PSICHOLOGINĖS GEROVĖS GRUPINIAI UŽSIĖMIMAI

Tai užsiėmimai apimantis įvairius mokymosi metodus, nuo teorinių edukacinių paskaitų iki dalyvių tarpusavio paramos grupių susitikimų, kuriuose dalyviai bendraudami su specialistu įgyja naujų žinių ir įgūdžių. 

Dalyviams galime pasiūlyti:

 • asmeninių įgūdžių tobulinimo užsiėmimus psichologiniam atsparumui ugdyti (streso valdymo, emocijų atpažinimo, išraiškos bei konfliktų valdymo praktinius užsiėmimus ir kt.);
 • edukacinius užsiėmimus psichikos sveikatos raštingumo didinimui (užsiėmimai, skirti įgyti žinių ir (ar) keisti nuostatas apie psichikos sveikatą, psichikos sveikatos rizikos veiksnius, pagalbos sau būdus bei profesionalios pagalbos prieinamumą);
 • emocinės paramos teikimo užsiėmimus (savitarpio pagalbos grupes, grupines psichologines konsultacijas)
 • kitus psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinančius teorinius ir praktinius užsiėmimus.

Grupinės paslaugos teikiamos ne daugiau kaip 12 asmenų grupėms.  1 grupės užsiėmimų trukmė 6 val.

Dėl išsamesnės informacijos teirautis: Mob.  +37064041123; El. paštas: vsbiuras.anyksciai@gmail.com

Paslaugos teikiamos vadovaujantis Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašu https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/979a1521d57c11ea8f4ce1816a470b26/asr

 

SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MOKYMAI „SAFETALK“

Mes siūlome tarptautiniu mastu pripažintus savižudybių prevencijos mokymus safeTALK . Ši programa suteikia žinių ir įgūdžių, kuri padeda apsaugoti gyvybes. Mokymuose naudojami vaizdo įrašai, diskusijos ir praktinės užduotys, skatinančios geresnį temos supratimą ir išmokimą.

safeTALK mokymuose gali dalyvauti bet kuris žmogus, norintis padėti apsaugoti savo artimoje aplinkoje esančius žmones nuo savižudybės ir nukreipti tęstinės pagalbos. Vienintelis reikalavimas – dalyvis turi būti vyresnis nei 16 metų.

Mokymų metu ugdysite šiuos įgūdžius:

 • atpažinti savižudybės riziką;
 • pradėti pokalbį apie savižudybę;
 • nukreipti tęstinės pagalbos.

Po mokymų būsite geriau pasirengę atpažinti savižudybės rizikos ženklus ir padėti asmeniui, svarstančiam apie savižudybę, užmegzti ryšį su žmonėmis, galinčiais atlikti intervenciją.

Mokymai yra 4 valandų trukmės su pertrauka.

Po mokymų visiems dalyviams, kurie dalyvavo ir išklausė visą mokymų programą, bus įteikti „safeTALK“ mokymų sertifikatai ir kita mokymų medžiaga.

Norėdami surengti mokymus savo bendruomenėje ar organizacijoje, susisiekite su mumis: mob.  +37064041123, el. paštas:  vsbiuras.anyksciai@gmail.com

SAVIŽUDYBĖS INTERVENCIJOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI „ASIST“

Tai yra tarptautinius apdovanojimus pelniusi dviejų dienų trukmės programa, paruošianti dalyvius suteikti galvojančiam apie savižudybę žmogui pirmąją pagalbą naudojant PAL modelį. Tai unikalus, rinktis gyvenimą skatinantis modelis. Tyrimai rodo, kad turintiems minčių apie savižudybę žmonėms pokalbis su ASIST baigusiu pagalbos teikėju susilpnina norą žudytis ir sustiprina viltį.

Mokymai skirti: socialiniams darbuotojams, mokytojams, gydytojams, slaugytojams, seniūnijų darbuotojams, policijos ir priešgaisrinės apsaugos pareigūnams, gyd. psichiatrams, psichologams, psichoterapeutams ir asmenims vyresniems nei 16 metų.

Mokymai trunka 2 dienas (16 valandų).

Baigę ASIST programą dalyviai galės:

 • identifikuoti žmones, kurie turi minčių apie savižudybę;
 • juos išklausyti ir pokalbyje pastebėti dalykus, kurie sieja šį žmogų su gyvenimu;
 • atlikti rizikos įvertinimą, kartu su žmogumi sukurti saugumo planą ir pasiekti susitarimą, kad saugumą užtikrinantys veiksmai bus atlikti;
 • suprasti, kaip nuostatos ir įsitikinimai gali paveikti pagalbos teikimą.

Mokymų sertifikatai bus suteikti tiems dalyviams, kurie dalyvaus dvi dienas.

Norėdami surengti mokymus savo bendruomenėje ar organizacijoje, susisiekite su mumis: mob.  +37064041123, el. paštas:  vsbiuras.anyksciai@gmail.com

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Kas tai yra? Tarptautinė programa jaunimui, kurią nuo 2013 m. Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

Kam skirta? Programa skirta 12–18 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias priemones (išskyrus tabako gaminius), bet dar neturintiems išreikštų priklausomybės požymių.

Kuo išskirtinė? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai, atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams.

Ko siekiama? Ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

Kokia trukmė? Programą sudaro 3 dalys: pradinis pokalbis, 8 val. 4 praktiniai užsiėmimai grupėje (užsiėmimo trukmė – 2 val.) ir baigiamasis pokalbis.

Kas vykdo? Užsiėmimus veda Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Kada vykdo? Kai surenkama 4–12 jaunuolių grupė. Dalyvavimas gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Kur kreiptis Anykščių rajono savivaldybėje?

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, visuomenės sveikatos specialistes: Aurelija Ramelienė,  mob. +370 664 36797, el. paštas: aurelijarameliene.avsb@gmail.com arba Gintarė Rudokienė, mob. +370 679 36025 el. paštas: gintarerudokiene.avsb@gmail.com.

Daugiau informacijos apie programą: https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašas:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28dcd7c100e611e8a2469c61d7bb0a92/asr

NEMOKAMOS, ANONIMIŠKOS IR KONFIDENCIALIOS PRIKLAUSOMYBĖS KONSULTANTO PASLAUGOS

Pagalba skirta rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims bei jų šeimos nariams.

Atvykimui į konsultaciją nereikia šeimos ar kito gydytojo siuntimo.

Teikiant paslaugą, laikomasi anonimiškumo ir konfidencialumo.

Pažymime, kad priklausomybės konsultantas pagalbą planuoja ir teikia, atsižvelgiant į individualų asmens/šeimos poreikį.

Pagrindinė priklausomybės konsultanto veikla:

 •  įvardinti ir parodyti dėl priklausomybės ar žalingo vartojimo kylančias problemas šeimoje ir suplanuoti pagalbą visiems jos nariams;
 • motyvuoti rizikingai vartojančius alkoholį keisti žalingus gėrimo įpročius;
 •  motyvuoti priklausomus nuo alkoholio asmenis, jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio gydymo;
 • tarpininkauti dėl specializuotos psichologo, teisininko ar kito specialisto reikiamos pagalbos (su asmens sutikimu);
 • teikti paramą sveikstantiems žmonėms, baigusiems gydymo nuo priklausomybių programą.
 • Priklausomybių konsultantas dirba tik mokslu grįstais metodais.

Priklausomybės konsultantas Renata Šerelienė

Būtina registracija mob. +370 641 27782; el. paštas: ajausmuratas@gmail.com

Konsultacijos vyksta: trečiadieniais 10.00 – 12.00 val. Svėdasų seniūnijoje, J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasai, Anykščių raj. Ketvirtadieniais 12.00 – 16.00 val. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure, J. Biliūno g. 19, Anykščiai.

Dėl išsamesnės informacijos teirautis: mob. +37064041123, el. paštas vsbiuras.anyksciai@gmail.com

Priklausomybės konsultavimo paslaugos teikiamos vadovaujantis Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. 989 “Dėl Priklausomybės konsultavimo paslaugų rizikingai ir žalingai alkoholį vartojantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/8bb6da11b4ca11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=q8i88lp51

 

 

Skip to content