Menu Close

Privalomasis higienos įgūdžių mokymas

MOKAMOS PASLAUGOS teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo”.

Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programa (programos kodas HB, H1, H2, H3, H11)

Pastaba: privalomasis mokymas gali vykti asmeniui fiziškai dalyvaujant mokymuose arba mokantis savarankiškai.

Registracija: tel. +370 640 41123, +370 679 36025, el. p. vsbiuras.anyksciai@gmail.com

MOKAMŲ PASLAUGŲ IR JŲ KAINŲ SĄRAŠAS patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 373 “Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo”.

Paslaugos pavadinimas Kaina eurais
Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programa, kurios kodas PT 8
Mokymo programa, kurios kodas PP 10
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programos, kurių kodai HB 5
Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H11 9
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

Daugiau informacijos tel. +370 640 41123.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą