Menu Close

NORINT SUVALDYTI TRIUKŠMĄ, PIRMIAUSIA BŪTINA JĮ IŠMATUOTI

Triukšmas neigiamai veikia sveikatą, tad susidūrę su situacijomis, kai iš stacionarių triukšmo šaltinių sklindantis triukšmas trukdo ilsėtis, gyventojai neretai kreipiasi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), kurio pareiga – įvertinti triukšmo lygį namuose ir imtis veiksmų, kad triukšmas būtų sumažintas. NVSC atkreipia dėmesį, kad ne visais atvejais specialistai gali tinkamai atlikti savo pareigas, mat ne visi gyventojai sudaro sąlygas atlikti triukšmo lygio matavimus savo namuose, ypač, kai susiduriama su naktiniu triukšmu.

Didžiąją dienos dalį praleidę triukšmingame fone (darbe, gatvėse, kavinėse ir t.t.), namuose paprastai norime pailsėti, ypač vakarais ir naktimis. Tačiau kartais ramybę net ir namuose gali trikdyti netoliese esantys garsą skleidžiantys triukšmą objektai (pavyzdžiui, transformatoriai, kondicionieriai, šildymo sistemos ir kt.), pagal teisės aktus, dar vadinami stacionariais triukšmo šaltiniais.

Lietuvoje yra įtvirtinta, kad nakties laikas yra nuo 22.00 val. iki 7.00 val. Būtent šiuo metu triukšmo lygis gyvenamojoje aplinkoje ir patalpose turi būti mažesnis. Leistini triukšmo dydžiai gyvenamosiose patalpose nustatyti Lietuvos higienos normoje „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“. Visgi pasitaiko atvejų, kai iš stacionarių triukšmo šaltinių  sklindantis triukšmas trukdo ilsėtis ar net miegoti, ypač vasarą atsidarius langus.

NVSC specialistai atkreipia dėmesį, kad tokiais atvejais, kai gaunamas skundas dėl triukšmo nakties metu, būtina išmatuoti triukšmo lygį gyvenamosiose patalpose būtent nakties metu. Tik turint tikslius duomenis apie viršijimą, galima kreiptis į triukšmo valdytoją (t. y. veiklos vykdytoją) ir reikalauti imtis priemonių jam sumažinti. Būtent tai ir atlieka NVSC specialistai, nagrinėdami skundus. Tačiau pirmiausia gyventojams, kenčiantiems nuo triukšmo, rekomenduojama patiems kreiptis į triukšmo šaltinio valdytoją ir pasikalbėti, juk jis gal nežino apie iškilusią triukšmo problemą.

Visgi pasitaiko atvejų, kai gyvenamosiose patalpose išmatuoti triukšmo nepavyksta, nes skundą pateikęs asmuo nesudaro tam sąlygų. Triukšmo matavimus NVSC užsakymu atlieka laboratorija. Tam, kad specialistas galėtų atvykti į namus ir išmatuoti triukšmo lygį, būtina iš anksto su skundą pateikusiu asmeniu sutarti atvykimo datą ir laiką.

Pastebėjome, kad neretai sutarti dėl atvykimo atlikti matavimus nepavyksta tais atvejais, kai skundžiamasi dėl triukšmo nakties metu. Kai asmuo neatsako į NVSC kreipimąsi, kuriuo siekiama suderinti atvykimo laiką, toks skundas nebenagrinėjamas ir apie tai jam yra pranešama.

2021 metais NVSC iš viso atliko 53 patikrinimus pagal skundus dėl stacionarių triukšmo šaltinių, iš jų beveik pusės (21) patikrinimų metu nustatytas leidžiamų triukšmo ribinių dydžių viršijamas. 2022 m. per pirmą pusmetį jau atliktas 21 patikrinimas, iš kurių 9 patikrinimų metu nustatytas triukšmo lygio viršijimas.

Atlikus matavimus ir nustačius, kad triukšmo lygis iš tiesų viršija nustatytas ribinius dydžius, NVSC specialistai, kaip minėta, kreipiasi į stacionaraus triukšmo šaltinio valdytoją ir nurodo imtis veiksmų jam sumažinti. Atkreipiame dėmesį, kad baudos už viršijimą skiriamos tik tais atvejais, jeigu nesiimama veiksmų ir pakartotinio patikinimo metu vėl nustatomas triukšmo lygio viršijimas gyvenamosiose patalpose.

 

NVSC informacija

 

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą