Menu Close

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ, GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ BEI TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO RODIKLIŲ APŽVALGA

KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ, GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS LIGŲ BEI TRAUMŲ IR NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ SERGAMUMO IR MIRTINGUMO RODIKLIŲ APŽVALGA

2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje

Didžiausios su sveikata susijusios probleminės sritys Anykščių rajone, kurių rodikliai 2007-2011 m. viršijo Lietuvos vidurkį daugiau kaip 20 proc. ir patenka į tikslinių savivaldybių teritoriją, išlieka padidintas susirgimų ir mirtingumo skaičius nuo kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų.

Tekste naudojamos sąvokos ir trumpiniai:

Rajonas –  r.

Metai – m.

Gyventojai – gyv.

Nelaimingi atsitikimai – NA

Procentai – proc.

Absoliutūs skaičiai – abs. sk.

Kraujotakos sistemos ligos (I00-I99) – ūminis reumatas (I00-I02), lėtinės reumatinės širdies ligos (I05-I09), hipertenzinės ligos (I10-I15), širdies išeminės ligos (I20-I25), plautinė širdies liga ir plaučių kraujotakos ligos (I26-I28), kitos širdies ligų formos (I30-I52), cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos (I60-I69), arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligos (I70-I79), venų, limfagyslių ir limfmazgių ligos, neklasifikuojamos kitur (I80-I89), kiti nepatikslinti kraujotakos sistemos sutrikimai (I95-I99).

Galvos smegenų kraujotakos sistemos ligos (I60-I69) – subarachnoidinis kraujavimas (I60), intracerebrinis kraujavimas (I61), kitas netrauminis intrakranijinis kraujavimas (I62), smegenų infarktas (I63), insultas, nepatikslintas kaip kraujavimas arba infarktas (I64), precerebrinių arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlęs smegenų infarkto (I65), smegenų arterijų užsikimšimas ir susiaurėjimas, nesukėlę smegenų infarkto (I66), kitos cerebrovaskulinės (smegenų kraujagyslių) ligos (I67), cerebrovaskuliniai (smegenų kraujagyslių) sutrikimai sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (I68*), cerebrovaskulinių (smegenų kraujagyslių) ligų pasekmės (I69).

Traumos ir NA (V00-X59) – transporto įvykiai (V00-V99), kitos išorinės atsitiktinių sužeidimų priežastys (W00-X59): nukritimai (W00-W19), atsitiktiniai paskendimai (W65-W74), intensyvus natūralus šalčio poveikis (X31), atsitiktinis apsinuodijimas narkotikais (X42), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (X45).

Sergamumas – per metus nustatytų naujų ligos atvejų (ūmių ir pirmą kartą gyvenime išaiškintų lėtinių ligų) ir tų metų vidutinio gyventojų skaičiaus santykis.

Ligotumas – bendras visų žinomų ligos atvejų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus santykis tam tikru laiko momentu (dažniausiai metų gale).

Mirtingumas – mirusiųjų dėl tam tikrų ligų (priežasčių) skaičiaus per metus santykis su vidutiniu metiniu gyventoju skaičiumi.

  1. KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (I00-I99)

2016 m. Anykščių r. sergamumas kraujotakos sistemos ligomis siekė 4518,53 atvejų 100 000 gyventojų (Lietuvos vidurkis – 6937,51), o ligotumas – 27 935,6 atvejų 100 000 gyv. (Lietuvos vidurkis – 24 865,9). Mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų skaičius 100 000 gyv. yra 1245,22 (Lietuvoje – 805,48).

2017 m. Anykščių r. mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų 100 000 gyv. rodiklis siekė 1412,1 (Lietuvos vidurkis – 795,9 atvejų 100 000 gyv.).

2017 m. iš viso Anykščių r. mirė 534 asmenys. Dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 347 asmenys (vyrų – 143, moterų – 204), tai sudaro 65 proc. visų mirčių Anykščių r.

Metai Mirčių skaičius Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Lietuvoje
2012 m. 333 1197,95 775,49
2013 m. 305 1121,96 789,84
2014 m. 330 1238,67 768,12
2015 m. 339 1300,15 811,97
2016 m. 316 1245,22 805,48
2017 m. 347 1412,06 795,89

1 lentelė. Mirčių skaičius (abs. sk. ir 100 000 gyv.) 2012-2017 m. dėl kraujotakos sistemos ligų.

  1. GALVOS SMEGENŲ KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGOS (I60-I69)

2016 m. Anykščių r. sergamumas galvos smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinės) ligomis siekė 676,38 atvejų 100 000 gyv. (Lietuvos vidurkis – 1211,96), o ligotumas – 6551,67 atvejų 100 gyv. (Lietuvoje – 4188,04). Mirusiųjų skaičius nuo cerebrovaskulinių ligų 100 000 gyv. yra 390,12 atvejų (Lietuvoje – 195,17).

Metai Mirčių skaičius Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Lietuvoje
2012 m. 96 345,35 189,2
2013 m. 107 393,61 199,38
2014 m. 87 326,56 187,9
2015 m. 110 421,88 196,01
2016 m. 99 390,12 195,17
2017 m. 87 354,03 189,79

2 lentelė. Mirčių skaičius (abs. sk. ir 100 000 gyv.) 2012-2017 m. dėl cerebrovaskulinių ligų.

  1. TRAUMOS IR NA (V00-X59)

2016 m. Anykščių r. mirusiųjų žmonių skaičius dėl NA buvo 59,11 atvejų 100 000 gyv. (Lietuvoje – 61,54).

2016-2017 m. SVEIDROS duomenimis, Anykščių r. asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma, 2016 m. buvo 2848 suaugę asmenys (nuo 18 m. amžiaus) ir 580 vaikų (0-17 m. amžiaus). 2017 m. šie skaičiai atitinkamai buvo 2700 asmenų ir 578 vaikai. 2017 m. ambulatorinių ligonių skaičius dėl NA buvo 1896, stacionaro ligonių skaičius – 257.

2016 m. asmenų, kuriems buvo suteikta greitoji medicinos pagalba, buvo 6388 (1000 gyv. 251,7, Lietuvos vidurkis 239,3 atvejų 1000 gyv.), 2017 m. asmenų, kuriems buvo suteikta greitoji medicinos pagalba, buvo 6020 (1000 gyv. – 245,0 atvejų, Lietuvoje šis rodiklis siekia 230,0).

2017 m. asmenų, Anykščių r. gydytų stacionare nuo traumų ir NA buvo 321 (1000 gyv. rodiklis buvo 13,1, Lietuvos vidurkis – 13,7). Dėl transporto įvykių gydyta buvo 15 asmenų, dėl kitų atsitiktinių sužalojimų priežasčių – 242. Visi kiti gydyti dėl tyčinių sužalojimų, pasikėsinimų, įvykių, kurių ketinimai nepatikslinti, medicininių ir chirurginių komplikacijų bei kitų traumų priežasčių.

Metai Mirčių skaičius Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Lietuvoje
2012 m 7 25,18 13,12
2013 m. 3 11,04 10,68
2014 m. 4 15,01 11,08
2015 m. 3 11,51 10,57
2016 m. 3 11,82 8,58
2017 m. 1 4,07 8,84

3 lentelė. Mirčių skaičius (abs. sk. ir 100 000 gyv.) 2012-2017 m. dėl transporto įvykių.

Metai Mirčių skaičius Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Anykščių r. Mirčių skaičius 100 000 gyv. Lietuvoje
2012 m. 8 28,78 41,3
2013 m. 10 36,79 40
2014 m. 14 52,55 38,77
2015 m. 9 34,52 36,77
2016 m. 8 31,52 38,84
2017 m. 5 20,35 36,24

4 lentelė. Mirčių skaičius (abs. sk. ir 100 000 gyv.) 2012-2017 m. dėl nukritimų, atsitiktinių paskendimų, intensyvaus natūralaus šalčio poveikio, atsitiktinio apsinuodijimo narkotikais, atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu.

IŠVADOS:

Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis 100 000 gyv. Anykščių r. 2012-2017 m. laikotarpiu viršijo Lietuvos vidurkį 42-77 proc. Tai parodo, jog mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Anykščių r. yra labai didelis.

Mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis 100 000 gyv. Anykščių r. 2012-2017 m. laikotarpiu viršijo Lietuvos vidurkį 73-115 proc. Tai parodo, jog mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų Anykščių r. yra labai didelis.

Mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis 100 000 gyv. Anykščių r. 2012-2016 m. laikotarpiu viršijo Lietuvos vidurkį 3-92 proc., o mirtingumo dėl nukritimų, atsitiktinių paskendimų, intensyvaus natūralaus šalčio poveikio, atsitiktinio apsinuodijimo narkotikais, atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu rodiklis 100 000 gyv. Anykščių r. 2014 m. viršijo Lietuvos rodiklį 36 proc. Tai parodo, jog vykdyti transporto įvykių, traumų bei NA prevenciją Anykščių r. ir mokyti žmones kaip elgtis įvairių ekstremalių ar sveikatai bei gyvybei pavojingų situacijų metu yra ypatingai svarbu ir naudinga.

Parengta pagal:

  1. Higienos institutas Sveikatos informacijos centras „Pagrindinės sveikatos statistikos sąvokos, jų apibrėžimai ir skaičiavimas“;
  2. Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtasis pataisytas ir papildytas leidimas Australijos modifikacija „TLK-10-AM Sisteminis ligų sąrašas“;
  3. Netiesioginio priėjimo (off-line) kompiuterinė Lietuvos sveikatos statistikos rodiklių sistema;
  4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Higienos institutas Sveikatos informacijos centras „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2017“;
  5. Higienos institutas Sveikatos informacijos centras „Mirties priežastys 2017“;
  6. Higienos institutas sveikatos statistika Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos sistemos duomenys.

Straipsnį parengė: visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną ir sveikatos priežiūrą mokykloje Monika Meškauskaitė.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą