Menu Close

AKTUALU UŽSIENIO LIETUVIAMS: KĄ REIKIA ŽINOTI APIE SVEIKATOS DRAUDIMO GARANTIJAS GYVENANTIEMS IR DIRBANTIEMS EUROPOS ŠALYSE?

Europos Sąjungos, Lichtenšteino, Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos bei Jungtinės Karalystės apdraustieji turi galimybę pasinaudoti savo sveikatos draudimo garantijomis lankydamiesi kitoje Europos šalyje. Kokios jos?

Verta turėti Europos sveikatos draudimo kortelę

Lietuviai, gyvenantys ir dirbantys kitoje Europos šalyje, kurie yra apdrausti socialiniu draudimu vienoje iš šių šalių, planuodami laikinai nuvykti į kitą Europos šalį, pavyzdžiui, Lietuvą, išvykdami turėtų nepamiršti pasirūpinti ir gauti draudimą, patvirtinantį dokumentą – Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba sertifikatą, laikinai pakeičiantį šią kortelę, kuriuos išduos tos Europos šalies, kurioje asmuo yra draustas, kompetentinga įstaiga.

„Turint šią kortelę ar sertifikatą, prireikus būtinosios medicinos pagalbos, išlaidas visiškai arba iš dalies apmokės kortelę ar sertifikatą išdavusios šalies kompetentinga įstaiga. Todėl Europos šalyse ūmiai susirgę ar patyrę traumą apdraustieji užsienio lietuviai gali būti tikri, kad pateikus šią kortelę gydymo įstaigoje medicinos pagalba bus suteikta pagal gydymo šalyje nustatytas pagalbos apimtis ir už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas bus sumokėta tos šalies nustatyta tvarka ir įkainiais“, – pabrėžia Klaipėdos teritorinės ligonių kasos Gyventojų aptarnavimo skyriaus patarėja Aušra Kačinskaitė.

Teisė į tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimą

Europos Sąjungos (ES) šalių bei Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos apdraustieji taip pat turi teisę gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje, pavyzdžiui, Lietuvoje. Pacientai patys gali rinktis gydymo įstaigą, – tiek privačią, tiek viešąją, o gautų paslaugų išlaidas apmokėti savo lėšomis. Dėl šių išlaidų kompensavimo, šie žmonės turi galimybę kreiptis į šalies, kurioje yra apdrausti socialiniu draudimu, kompetentingą įstaigą.

„Svarbu prisiminti, kad šalys yra pasirinkusios skirtingus tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo būdus. Dėl šios priežasties kiekvienam planuojančiam vykti gydytis ar tirtis į kitą valstybę, prieš tai pirmiausia rekomenduojame pasidomėti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarka toje šalyje, kurioje yra apdraustas“, – informuoja A. Kačinskaitė.

Pavyzdžiui, yra šalių, kurios reikalauja, kad prieš išvykdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugų į užsienį, apdraustasis gautų savo kompetentingos socialinio draudimo įstaigos leidimą, nes kitaip gali būti atsisakyta kompensuoti jo išlaidas tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai.

Visą informaciją susijusią su tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugomis, sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarka, turi suteikti šalies, kurioje asmuo yra apdraustas, Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros nacionalinis kontaktinis centras.

Kam ir kada išduodamas dokumentas S2?

Ligonių kasos primena, jei asmuo, atsižvelgiant į jo sveikatos būklę ir ligos eigą, yra siunčiamas gauti konkrečių planinio gydymo paslaugų į kitą šalį, prieš išvykdamas būtinai turi gauti šalies, kurioje yra draustas, kompetentingos įstaigos leidimą – dokumentą S2 arba E112 formos pažymą.

Asmenims, pateikusiems šį dokumentą ES šalių taip pat Islandijos, Norvegijos, Lichtenšteino Šveicarijos arba Jungtinės Karalystės gydymo įstaigai, sveikatos priežiūros paslaugos yra teikiamos nemokamai, o jų išlaidas apmoka leidimą (dokumentą S2 ar E112) išdavusi įstaiga pagal gydymo šalies teisės aktais nustatytus įkainius.

Klaipėdos teritorinės ligonių kasos informacija

 

Skip to content