Menu Close

TARPTAUTINĖ TRIUKŠMO SUVOKIMO DIENA

Kiekvienais metais, paskutinį balandžio mėnesio trečiadienį, minima Tarptautinė triukšmo suvokimo diena. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) primena apie triukšmo sukeliamą riziką sveikatai, dėl kurios galima net prarasti klausą. Ši diena skirta skatinti gyventojų susirūpinimą ilgalaikio triukšmo daroma žala visuomenės sveikatai ir prevencijos priemonėmis. Siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į triukšmo keliamus iššūkius, kurti tylesnių namų, mokyklų ir tylesnio poilsio aplinką, ugdyti atsakomybę už sveikos aplinkos kūrimą sau ir savo vaikams. Šią dieną siūloma didinti informuotumą apie žalingą triukšmo poveikį klausai, sveikatai ir gyvenimo kokybei.

Daugiau kaip 5 proc. pasaulio gyventojų turi klausos sutrikimų: 432 milijonai suaugusiųjų ir 34 milijonai vaikų). Apskaičiuota, kad iki 2050 m. daugiau nei 900 milijonų žmonių (1 iš 10) dėl triukšmingos aplinkos gali prarasti klausą. Pasaulyje apie 1,1 milijardo jaunų žmonių (nuo 12 iki 35 m.) gresia klausos praradimas dėl triukšmo poveikio poilsio ir pramogų vietose.

PSO ekspertai nustatė, kad pasaulyje yra apie 360 mln. žmonių, kurie turi vidutinio sunkumo ar didelio sunkumo klausos praradimą dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, aplinkos triukšmo, genetinių sąlygų, komplikacijų po gimdymo, tam tikrų infekcinių ligų, lėtinių ausų infekcijų, tam tikrų vaistų vartojimo ir senėjimo. Taip pat manoma, kad pusės visų klausos praradimo atvejų galima išvengti. Dėl nesprendžiamų problemų, susijusių su klausos praradimu, pasaulyje patiriama 750 milijardų dolerių nuostolių, kuriuos sudaro sveikatos sistemos, socialinės ir darbingumo praradimo išlaidos.

Siekiant išsiaiškinti koks yra triukšmo lygis tikslinga ištirti ir įvertinti tiek gyvenamąją, tiek darbo aplinką. Pagal atliktų matavimų duomenis specialistai gali lengviau surasti triukšmo priežastis, patarti kaip jį sumažinti bei parinkti tinkamas apsaugančias priemones. Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL) visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje įvairiu paros metu pagal Triukšmo valdymo įstatymo nuostatas, Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ ir Lietuvos standartų reikalavimus atlieka triukšmo matavimus.

Esant neaiškumams dėl galimo triukšmo poveikio sveikatai, patariame kreiptis į NVSPL ir/ar Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistus.

Informacijos galite teirautis:

  • triukšmo poveikis sveikatai ir triukšmo vertinimas naudojant IMMI triukšmo modeliavimo prognostinę programą – NVSPL Sveikatos rizikos veiksnių vertinimo skyriaus vedėjas Marius Urbonas, tel. +370 670 14 210.
  • triukšmo matavimų metodika ir tvarka –  NVSPL Fizikinių veiksnių tyrimų poskyrio vedėjas Edvardas Gasperavičius, tel. (8 5) 260 8421.

Taip pat primename, kad triukšmo matavimo tyrimus galite atlikti Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje. 

Triukšmo valdymas Anykščių rajone

Susiję teisės aktai: https://www.anyksciai.lt/gyventojui/triuksmo-valdymas/2455

Parengta pagal https://nvspl.lt/, https://www.anyksciai.lt/

Skip to content