Menu Close

PRIMENAME MOKINIŲ TĖVELIAMS: DĖL KAUPINIŲ PGR TYRIMO UGDYMO ĮSTAIGOSE

Kaupinių PGR tyrimas nuo 2021-05-03 bus atliekamas kiekvienoje Anykščių rajono savivaldybės ugdymo įstaigoje. Atskirai apie šio tyrimo laiką trumpąja žinute neinformuojama.

Pažymime, kad visa aktuali ir svarbi informacija Jums yra pateikiama elektroniniame dienyne TAMO, o iškilus klausimams, prašome kreiptis į visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą Jūsų ugdymo įstaigoje.

Profilaktinį tyrimą koordinuojanti įstaiga: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Gerėjant epidemiologinei situacijai šalyje, ugdymo įstaigos pradinukai galės būti mokomi mišriu būdu. Mokyklose, kuriose pradinukai mokysis mišriu būdu, periodiškai atliekami mokinių ir darbuotojų profilaktiniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti.

Mokyklose mokantis kontaktiniu būdu privaloma laikytis operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitų būtinų visuomenės sveikatos saugos, higienos sąlygų.

 

KAS SUTEIKĖ TEISĘ ATLIKTI TYRIMĄ KAUPINIŲ METODU?

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suteikė galimybę organizuoti ir koordinuoti savanorišką profilaktinį mokinių ir ugdymo įstaigų darbuotojų, galinčių turėti kontaktą su mokiniais, kaupinių tyrimą, kai ėminiai ėminių paėmimo vietoje grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje.

Įsakymo nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/…/4748a1a0834011eb84c497f41d72a…

KAUPINIŲ PGR TYRIMAS.

Tiriant šiuo metodu į vieną kaupinį – mėgintuvėlį, surenkama daugiausia iki 6 asmenų ėminių. Ėminiai šiuo atveju imami ne iš nosiaryklės, o iš nosies landos, taigi tyrimas yra neskausmingas, mažiau nemalonus nei įprastas PGR testas.

Kokie yra pagrindiniai kaupinių metodu atliekamo tyrimo ir greitųjų antigenų testų panašumai ir skirtumai?

 • Atliekant tyrimą ir kaupinių metodu, ir greitaisiais antigenų testais, mėginys kiekvieno asmens savarankiškai imamas iš nosies landos.
 • Jei kaupinių metodu ir greitaisiais antigenų testais gaunamas teigiamas tyrimo rezultatas, izoliacija taikoma visai klasei.
 • Skiriasi tęstinis periodinis profilaktinis tyrimo atlikimo laikas: kaupinių metodu mėginiai kiekvienam asmeniui imami kas 4–7 dienas (1 kartą per savaitę), greitųjų antigenų testais – kas 3-4 dienas (2 kartus per savaitę).

KAIP ATLIEKAMAS KAUPINIŲ PGR TYRIMAS?

 • Kai mokykloje profilaktinis tyrimas organizuojamas atliekant kaupinių PGR tyrimą, jei sutinkate dalyvauti profilaktiniame tyrime, pasirašydami sutinkate, kad kontaktinio ugdymo proceso metu ne dažniau kaip kas 4 dienas ir ne rečiau kaip kas 7 dienas bus profilaktiškai periodiškai atliekamas tyrimas dėl COVID-19 ligos nustatymo.
 • Atliekant profilaktinį tyrimą kaupinių metodu, ėminiai grupuojami iki 6 ėminių toje pačioje virusologinėje terpėje (kiekvienos klasės ėminiai grupuojami atskirai).
 • Taikant šį tyrimo metodą tiriamasis pats, prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui, specialiu tamponėliu paima mėginį iš nosies landos (ne giliau kaip 1,5–2 cm.). Prieš tai visi asmenys yra instruktuojami atsakingo asmens sveikatos priežiūros įstaigos asmens sveikatos priežiūros specialisto.
 • Atlikus kaupinių PGR tyrimą, izoliacija nebus skiriama. Izoliacija bus privaloma gavus teigiamą tyrimo atsakymą.
 • Jei kaupinių PGR tyrimo rezultatas, atliekant periodinį tyrimą, bus neigiamas, atskira žinute neinformuojama, tačiau duomenys apie tyrimą įrašomi į elektroninę sveikatos istoriją ESPBI IS.

JEI KAUPINIŲ PGR TYRIMO REZULTATAS, ATLIEKANT PERIODINĮ TYRIMĄ, BUS TEIGIAMAS, informuojama trumpąja žinute, kad turite užsiregistruoti www.1808.lt  elektroniniu būdu ar telefonu 1808 profilaktiniam SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu tyrimui (toliau – PGR tyrimas) ir,- privalote izoliuotis. Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių, patvirtintų 2020 kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka iki PGR tyrimo rezultatų gavimo.

Neatlikus PGR tyrimo, galios asmens, turėjusio didelės rizikos COVID-19 ligos kontaktą, izoliavimosi reikalavimai. Šiuo atveju apie PGR tyrimo rezultatus turite pranešti mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE KAUPINIŲ PGR TYRIMĄ

 • Kas gali dalyvauti tyrime?

Ugdymo įstaigos mokiniai, ugdomi pagal pradinio ugdymo programą ir mokyklose kontaktiniu būdu dirbantys darbuotojai.

 • Kam nereikia / negalima testuotis?

Nereikia testuotis asmenims, kurie vakcinuoti du kartus (yra atlikę pilną vakcinacijos kursą); persirgusiems, kai sirgta prieš mažiau nei 180 dienų; prieš mažiau nei 60 dienų teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

 • Ar galima atlikti iš seilių, švelnesniu būdu?

Ne, tyrimas atliekamas imant mėginį iš nosies landos pagal VESOC sprendimą.

Įsakymo nuoroda https://e-seimas.lrs.lt/…/4748a1a0834011eb84c497f41d72a…

 • Jei mokinys yra persirgęs koronavirusu mažiau nei prieš 180 dienų, ar jis turi atlikti tyrimą kaupinių metodu?

Ne, neturi.

 • Ar tyrimas kaupinių metodu yra patikimas? Ir koks yra jo tikslumas?

Patikimas. Tikslumas 94 procentai.

 • Kas atsitiks, jei jokių simptomų neturinčio vaiko tyrimo rezultatas bus teigiamas? Ar reikės izoliuotis visai klasei?

Taip. 14 dienų izoliacija privaloma turėjus didelės rizikos kontaktų, 10 dienų – kitais atvejais.

 • Kas bus, jei vienas kaupinių bus teigiamas? Ar turės karantinuotis klasė, klasės mokinių šeimos? Jei taip – kiek laiko?

Jei viename klasės kaupinių bus aptiktas virusas, bus testuojami visi į tą kaupinį patekę vaikai atskirai, kad būtų nustatytas sergantis. Visa klasė turės izoliuotis 14 dienų ir mokysis nuotoliniu būdu. Po to grįš atgal į mokyklą ir bus toliau testuojami kaupinių metodu.

Susirgusiam koronavirusu mokiniui ir jo šeimai bus taikoma 10–14 dienų izoliacija.

 • Ar tyrimo metu negalima užsikrėsti?

Ne, tyrimas atliekamas laikantis visų saugumo reikalavimų.

 • Ar yra galimybė tėvui / globėjui dalyvauti ugdymo įstaigoje, kai vaikui bus imamas mėginys testui atlikti?

Dėl vaikų saugumo nerekomenduojama pašaliniams asmenims lankytis mokykloje. Ėminius tyrimams savarankiškai ima profilaktiniame tyrime dalyvaujantys mokyklos mokiniai ir darbuotojai, prieš tai instruktuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirto atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialisto.

Savarankiškas ėminių ėmimas atliekamas prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui, vaikų tėvams dėl profilaktinio tyrimo pateikus raštišką sutikimą.

 • Ar gali šeima vaiką į mokyklą pradėti leisti vėliau, ne kartu su daugeliu kontaktinį ugdymą pradedančių mokinių?

Prie mokymosi kontaktiniu būdu įmanoma prisijungti vėliau, tačiau tai gali užtrukti. Tik pateikus sutikimą dėl profilaktinio testo atlikimo, atlikus testą ir gavus neigiamą atsakymą, galima grįžti prie kontaktinio mokymo.

 • Ar dažnai testuojant vaikus nepadidėja rizika juos užkrėsti?

Profilaktinis greitasis SARS-CoV-2 antigeno testas ugdymo įstaigoje yra atliekamas izoliuojant vieną tiriamąją klasę. Ėminius tyrimams savarankiškai ima tyrime dalyvaujantys mokyklos mokiniai ir darbuotojai, prieš tai instruktuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos paskirto atsakingo asmens sveikatos priežiūros specialisto. Savarankiškas ėminių ėmimas atliekamas prižiūrint visuomenės sveikatos specialistui. Imant ėminius, kiekvienas asmuo laikosi visų aukščiausių saugumo reikalavimų, kaskart dezinfekuoja rankas.

Grįžus į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, kaupinių PGR tyrimas darbuotojams periodiškai atliekamas kas 4–7 dienas. Periodinis tyrimų atlikimas nepadidina rizikos užsikrėsti nei mokiniams, nei mokyklos darbuotojams.

 • Gal rekomenduojama atlikti serologinį tyrimą persirgusiems?

Asmenims, kuriems COVID-19 liga buvo nustatyta prieš mažiau nei 180 dienų, tyrimo kaupinių metodu atlikti nereikia ir nereikia atlikti papildomo serologinio tyrimo. Taip pat nereikia testuotis asmenims, kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą, išskyrus atvejus, kai serologinis tyrimas atliekamas po vakcinacijos.

 • Ar atliekant testavimą mokykloje antrą kartą pasitaiko atvejų, kada vaikas nebuvo klasėje, o jam buvo paskirtas tyrimas?

Taip. Jei vaiko nėra klasėje, atskiras testavimas jam nėra organizuojamas. Jis prijungiamas prie kito testavimo, kuris ugdymo įstaigoje vyksta kas 4–7 dienas.

Primename, kad nesilaikant nustatytų karantino reikalavimų, kyla grėsmė išplisti koronaviruso infekcijai.

Nepamirškite laikytis pagrindinių infekcijos prevencijos priemonių: dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones, laikytis atstumo, vėdinti patalpas, laikytis rankų higienos.

Saugokite save ir kitus, būkite sveiki!

 

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą