Menu Close

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

KAS TAI YRA? Tarptautinė programa jaunimui, kurią nuo 2013 m. Lietuvoje diegia Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas.

KAM SKIRTA? Programa skirta 12–18 metų jaunuoliams, eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems alkoholį ar kitas psichoaktyviąsias priemones (išskyrus tabako gaminius), bet dar neturintiems išreikštų priklausomybės požymių.

KUO IŠSKIRTINĖ? Nemoralizuojantis, negąsdinantis, nesmerkiantis požiūris, interaktyvūs metodai, atvira erdvė kalbėtis, rasti atsakymus ir motyvuoti pokyčiams.

KO SIEKAMA? Ugdyti kritinį mąstymą, skatinti atsisakyti alkoholio ar narkotikų vartojimo ir sudaryti galimybes jauniems žmonėms būti išklausytiems bei suprastiems.

KOKIA TRUKMĖ? Programą sudaro 3 dalys: pradinis pokalbis, 8 val. 4 praktiniai užsiėmimai grupėje (užsiėmimo trukmė – 2 val.) ir baigiamasis pokalbis.

KAS VYKDO? Užsiėmimus veda Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

KADA VYKDO? Kai surenkama 4–12 jaunuolių grupė. Dalyvavimas gali būti savanoriškas ar įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

KUR KREIPTIS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE?

Norint patekti į Ankstyvosios intervencijos programą Anykščiuose, kreipkitės:

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro, visuomenės sveikatos specialistes: Aureliją Ramelienę,  mob. +370 664 36797, el. paštas: aurelijarameliene.avsb@gmail.com arba Gintarę Rudokienę, mob. +370 679 36025 el. paštas: gintarerudokiene.avsb@gmail.com.

Daugiau informacijos apie programą: https://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/ankstyvoji-intervencija

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/28dcd7c100e611e8a2469c61d7bb0a92/asr

Kviečiame švietimo įstaigų, atvirų jaunimo erdvių, sveikatos priežiūros įstaigų, vaikų teisių apsaugos ir kitus specialistus dirbančius su jaunimu bei jų tėvais bendradarbiauti siekiant užtikrinti savalaikę pagalbą 12-18 metų jaunuoliams, nukreipiant juos į Ankstyvosios intervencijos programą.

Skip to content