Menu Close

KAIP NAUDOTIS AUTOMATINIU IŠORINIU DEFIBRILIATORIUMI

Defibriliatoriaus panaudojimas laiku (per pirmąsias 3-5 klinikinės mirties minutes) net iki 75 proc. padidina tikimybę išgelbėti žmogaus gyvybę. Laiku neatlikus defibriliacijos, tikimybė išgyventi kas minutę sumažėja 10 proc.

Defibriliatoriumi naudotis gali bet kas – svarbu jį įjungti bei klausyti garsinių instrukcijų ir vykdyti nurodymus. Lietuvoje įrengti defibriliatoriai instrukcijas teikia lietuvių kalba.

Visų pirma iškvieskite greitąją medicinos pagalbą skambinant numeriu 112.

Jei netoliese yra defibriliatorius, atsineškite jį arba paprašykite, kad kažkas kitas jį atneštų. Jei yra galimybė, kol defibriliatorius bus atneštas, atlikite pradinį gaivinimą – 30 krūtinės ląstos paspaudimų ir 2 oro įpūtimus.

Defibriliatoriumi naudotis išties paprasta bei saugu – pateikiame trumpą veiksmų seką:

  1. Įjunkite defibriliatorių (nuotraukoje – žalias mygtukas On/Off). Kai kuriuose modeliuose įrenginys įsijungia automatiškai, tik atidarius defibriliatoriaus viršutinį dangtelį.
  2. Išimkite elektrodus iš pakuotės ir prijunkite juos prie defibriliatoriaus (jungtis yra viena, tad tikrai nesumaišysite kur juos prijungti). Kai kuriuose modeliuose elektrodai jau būna prijungti prie įrenginio (nuotraukoje – jungtis virš žalio įjungimo mygtuko).
  3. Užklijuokite elektrodus ant žmogaus krūtinės. Ant kiekvieno elektrodo (jų yra 2) yra pažymėta žmogaus krūtinės vieta, kurioje elektrodas turi būti užklijuotas. Tvirtai juos prispauskite. Krūtinė turi būti nuoga, geriausia be plaukelių, kad įvyktų tvirtas sukibimas tarp elektrodo ir odos. Bene visais atvejais prie įrenginio būna pridėti skustuvėliai.
  4. Užklijavus elektrodus prasideda širdies ritmo analizė. Kai kuriuose modeliuose, analizė prasideda automatiškai, iškart užklijavus elektrodus, o kituose gali reikėti papildomai paspausti mygtuką “Analyse” (nuotraukoje šio mygtuko nėra). Jei toks mygtukas bus, įrenginys garsiai praneš, kad šiuo metu reikia jį paspausti, taip pat minėtas mygtukas mirksės. Vykstant širdies ritmo analizei, nukentėjusiojo liesti negalima!
  5. Įvykus širdies ritmo analizei, įrenginys praneš, ar defibriliacija yra reikalinga (tam tikrais atvejais, defibriliacijos gali ir neprireikti, tuomet tęskite pradinį gaivinimą). Esant defibriliacijos poreikiui, įrenginys garsiai praneš, kad šiuo metu reikia paspausti elektros iškrovos mygtuką (nuotraukoje – raudonas mygtukas su žaibo simbloliu, kituose modeliuose raudonas mygtukas gali būti su širdelės simboliu), kuris taip pat mirksės. Vykstant defibriliacijai, nukentėjusiojo liesti negalima!
  6. Nepamirškite, kad defibriliatorius neatlieka krūtinės ląstos paspaudimų ir oro įpūtimų, tad būkite pasiruošę tai atlikti po defibriliacinio šoko. Galimai po įvykusios defibriliacijos, įrenginys nurodys spausti garsinių instrukcijų – pasikartojančio signalo mygtuką (nuotraukoje – pilkas mygtukas su “i” raidės simboliu, žemiau ir kairiau raudono defibriliacijos šoko mygtuko), kuris padės Jums teisingai atlikti pradinį gaivinimą.
  7. Po 2 min. pradinio gaivinimo įrenginys praneš, jog vėl vyksta širdies ritmo analizė ir nustatys, ar defibriliaciją reikia pakartoti.
  8. Atsigavus nukentėjusiajam ar atvykus greitąjai medicinos pagalbai, elektrodų nuo krūtinės nenuimkite!
  9. Jei yra žinoma, jog nukentėjusysis yra vaikas iki 8 m. amžiaus, reikėtų pakeisti defibriliatoriaus nustatymus (nuotraukoje – padėties pakeitimas viršuje, kairėje pusėje). Atliekant defibriliaciją vaikui iki 8 m., elektros srovė bus silpnesnė. Kai kuriuose modeliuose padėties pakeitimo nėra, tačiau būna pridedami vaikiški elektrodai.
  10. Defibriliaciją vaikams iki 1 m. gali atlikti tik specialistai.

Nepamirškite, jog visus išvardintus veiksmus Jums primins defibriliatoriaus garsinės ir vaizdinės instrukcijos! Defibriliatoriaus paveikslėlyje veiksmų seka trumpai nurodyta skaičiais nuo 1 iki 3.

Video pamoka: Kaip naudoti automatinį išorinį defibriliatorių?

Skip to content