Menu Close

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOSE ATLIKTAS NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ APTIKIMO PĖDSAKŲ TYRIMAS

2023 m. gegužės 18 d. atliktas narkotinių medžiagų aptikimo pėdsakų tyrimas (toliau – Tyrimas) 6-iose Anykščių rajono ugdymo įstaigose: Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje, Anykščių Antano Vienuolio progimnazijoje, Anykščių Antano Baranausko pagrindinėje mokykloje, Anykščių rajono Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje. Apie planuojamą Tyrimą minėtų ugdymo įstaigų vadovai buvo informuoti iš anksto.

Visose ugdymo įstaigose tikrinti įvairūs paviršiai: bendro naudojimo vietos (įėjimo durys; pagrindinis ir į kiemą), koridoriaus turėklai ir palangės, sporto salė ir persirengimo kambariai, merginų ir vaikinų tualetai, pasirinktos klasės ir patalpos. Iš viso buvo atlikta 60 testų, po 10 kiekvienoje ugdymo įstaigoje. Tyrimo eigą stebėjo ugdymo įstaigų atstovai.

Tyrimui naudoti 2 tipų testai iDenta, identifikuojantys 21 narkotiką – rudą heroiną, amfetaminus, ekstazę ir naujos kartos narkotikus, kurie parduodami kaip vonios druska, augalinis maistas arba pažangūs chemikalai (White Heroin, Methamphetamine, Amphetamine (powder), Ecstasy/MDMA, Methadone, Ketamine, PCP, PMA, DMT, MDPV, Mephedrone, PMMA, mCPP, MPA, Buphedrone, MDPBP, Cathinone, MethCathinone, Methylone, Cocaine/Crack.) ir identifikuojantys Marihuanos/Hašišo buvimą.

Tyrimą atliko MB Euromedika. Tyrimas atliktas, vykdant Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ priemonės Nr. 4.1.3.03 „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ projektą „Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas – pakartotinis narkotinių medžiagų aplinkoje tyrimas“.

 2023 m. gegužės 23 d. gauti Tyrimo rezultatai parodė, jog visų ištirtų ugdymo įstaigų aplinkose yra narkotinių medžiagų pėdsakų (marihuanos/hašišo, kokaino/kreko). Tyrimo metu paaiškėjo, jog narkotinių medžiagų pėdsakai dažniausiai buvo aptinkami informatikos kabinetuose bei sporto salės merginų ir vaikinų persirengimo kambariuose.

Atkreipiame dėmesį, šis Tyrimas parodo, jog tam tikroje aplinkoje yra narkotinių medžiagų pėdsakų, bet tai dar nereiškia, jog mokyklos bendruomenėje yra asmenų, vartojančių narkotines medžiagas ugdymo įstaigos patalpose. Pasinaudojus viešuoju transportu, paėmus į rankas grynuosius pinigus parduotuvėse, didelė tikimybė, kad ant pirštų, drabužių nugulę narkotinių medžiagų pėdsakai bus pernešti į kitą aplinką, taip pat ir į mokyklą. Taigi, tokių pėdsakų aptikimas tik patvirtina faktą, kad šios medžiagos yra vartojamos visuomenėje.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras apie gautus Tyrimo rezultatus raštu informavo visų Tyrime dalyvavusių ugdymo įstaigų vadovus, Anykščių rajono savivaldybės administraciją, Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyrių, Narkotikų kontrolės komisiją, Savivaldybės gydytoją, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatą.

Narkotikų vartojimas Lietuvoje auga – tyrimai rodo, kad bent kartą gyvenime narkotinių medžiagų išbandė 14,1 proc. šalies gyventojų. Prieš penkerius metus šis rodiklis siekė 11,5 proc. Nelegalią rinką pasiekia vis patrauklesnių formų psichoaktyviosios medžiagos.

Esant tokiam paplitimui, natūralu, kad viešose vietose  bus aptinkami narkotinių ir psichotropinių medžiagų pėdsakai. Paviršių testavimas – priminimas, kad narkotikai yra vartojami, o problema yra rimta.

Vaikams ir paaugliams svarbiausios aplinkos yra šeima ir mokykla, todėl tai yra vienos iš palankiausių aplinkų taikyti įvairias psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencines priemones.

Šioje situacijoje taip pat yra labai svarbus bendradarbiavimas su tėvais. Mokykla turi spręsti šią problemą kartu su mokinių tėvais, organizuoti tėvų švietimą psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais, skatinti dalyvauti prevencinėje mokyklos veikloje. Tėvai turi domėtis, kaip jų vaikas leidžia laiką internetinėje erdvėje. Jie gali daugiau dėmesio skirti stebint, ką vaikai perka el. parduotuvėse (per el. bankininkystę) ir pan., kokiose internetinėse svetainėse leidžiamas laikas.

Kviečiame mokyklas atvirai kalbėti iškilus sudėtingoms situacijoms, naudotis Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento parengtomis rekomendacijomis „Psichoaktyviosios medžiagos ir mokykla: prevencijos ir intervencijos gairės“ (https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/NTAKD%20metodines%20rekomendacijos%2Bvirselis(1).pdf).

Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuolat ir nuosekliai prisideda prie mokyklose vykdomos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos. Skatiname ir kviečiame eksperimentuojančius alkoholiu ar narkotikais jaunuolius įsitraukti į ankstyvosios intervencijos (toliau – AI) programą – tai viena iš pagalbos priemonių 14–21 metų jaunimui, eksperimentuojančiam ar nereguliariai vartojančiam alkoholį ir / ar narkotikus (išskyrus tabaką), kurios tikslas – motyvuoti jaunimą atsisakyti šių medžiagų vartojimo, kol dar nėra susiformavusi priklausomybė. Ši programa yra gerosios praktikos pavyzdys, pagrįstas tarptautinio projekto „FreD goes net“ patirtimi ir rezultatais, įgyvendinant Vokietijoje sukurtą ir taikytą AI programą.

 

Skip to content