Menu Close

Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. liepos 30 d. pasirašė sutartį su Europos socialinio fondo agentūra dėl projekto „Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo.

Didžiausios su sveikata susijusios probleminės sritys Anykščių rajone, kurių rodikliai 2007-2011 m. viršijo Lietuvos vidurkį daugiau kaip 20 proc. ir patenka į tikslinių savivaldybių teritoriją, yra padidintas susirgimų ir mirtingumo skaičius nuo kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų.

Projekto tikslas – padidinti Anykščių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos raštingumą, diegti pozityvius sveikos gyvensenos įgūdžius.

Projekto uždavinys – įgyvendinti sveikatos ugdymo priemones, organizuojant veiklas, skirtas informuoti ir šviesti tikslinių grupių asmenis, sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų prevencijos, sveikos gyvensenos skatinimo temomis.

Projekto partneris – Anykščių rajono savivaldybė.

Projekto tikslinė grupė – suaugusieji ir vaikai iki 18 metų.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2018 m. lepos 31 d., veiklų įgyvendinimo pabaiga 2021 m. sausio 25 d.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma iš viso yra 228.408,24 Eur, iš jų: ES fondų lėšos –  194.147,00 Eur., Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 17.120,24 Eur.,  Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 17.141,00  Eur.

VYKDOMOS VEIKLOS:

Labai svarbu ugdyti tiek gyventojų, tiek vaikų sveiko gyvenimo įpročius, nes tai yra bene pats svarbiausias sveikatos stiprinimo veiksnys. Organizuojamos mokomosios sveikatinimo veiklos, kurių metu bus šviečiama sveikatinimo klausimais, vykdomi užsiėmimai, kuriuose skatinama propaguoti sveiką gyvenimo būdą, užsiiminėti aktyvia fizine veikla, skirti daugiau laiko savo sveikatos, gyvenimo kokybės gerinimui:

 • 3-jų dienų kompleksinės stovyklos suaugusiems ir vaikams: veiklos apims tiek teoriją, tiek praktiką sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, ligų prevencijos, sveikos mitybos temomis. Stovyklų metu bus kuriama formali ir neformali mokymosi aplinka, dalyviai įtraukiami į įvairias veiklas.
 • Fizinio aktyvumo akcijos, kurių metu dalyviai galės susipažinti ir išbandyti skirtingus fizinio aktyvumo užsiėmimus. Vienu svarbiausiu rizikos faktorių yra laikomas fizinio aktyvumo trūkumas, kuris glaudžiai susijęs su viršsvoriu, o taip pat kraujagyslių sistemos susirgimais bei traumomis ir nelaimingais atsitikimais. Akcijų metu dalyviai bus supažindinami su fizinio aktyvumo svarba. Planuojami užsiėmimai: Joga, Pilates, Kalanetika, Zumba, Sveikatingumo ir aktyviosios mankštos, Mankštos darbo vietoje.
 • Akcijos savivaldybės įstaigose, skirtos dalyviams susipažinti su fizinio aktyvumo užsiėmimais. Šių akcijų metu dalyviams bus ne tik pravesti fiziniai užsiėmimai, tačiau ir supažindinama su fizinio aktyvumo svarba, papasakojama apie konkretaus fizinio užsiėmimo naudą sveikatai, bendrai savijautai. Dalyviai šių akcijų metu galės išbandyti kelias užsiėmimų rūšis ir taip nuspręsti, kokia rūšis jiems tinka labiausiai.
 • Gyventojų sveikatinimo renginiai. Šių renginių metu bus kalbama apie rajono probleminių sričių – padidintų susirgimų ir mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų priežastis bei prevenciją. Taip pat bus organizuojami konkursai vaikams sveikatos stiprinimo temomis.
 • Pirmosios pagalbos teikimo mokymų seminarai. Seminarų metu dalyviai bus mokomi suteikti pirmąją pagalbą nelaimingo atsitikimo metu, kaip elgtis kritinėse situacijose, kuomet asmenys patyrė sužalojimus bei kaip išvengti traumų ir nelaimingų atsitikimų. Planuojama vykdyti stacionarius ir išvykstamuosius mokymus kaimo bendruomenėse.
 • Sveikatinimo seminarai (teoriniai ir praktiniai užsiėmimai) tikslinėms grupėms:
 • Vaikai (1-4 kl.): sveika mityba, greito maisto įtaka augančio vaiko sveikatai, taisyklingas sėdėjimas mokyklos suole, netaisyklinga kūno laikysena, asmens higienos užtikrinimas, lyčių lygybė ir nediskriminavimas.
 • Vaikai (5-12 kl.): žalingų įpročių poveikis organizmui (narkotikai, alkoholis, rūkymas), sveika mityba, taisyklingos laikysenos svarba, fizinio aktyvumo svarba, streso valdymas, patyčios ir smurtas, lyčių lygybė ir nediskriminavimas.
 • Anykščių rajono savivaldybės gyventojai: sveika mityba, fizinio aktyvumo svarba, dvasinė sveikata, psichinė sveikata, streso valdymas, traumų prevencija, sveikos gyvensenos reikšmė širdies ir kraujagyslių ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų prevencijai, lyčių lygybė ir nediskriminavimas.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti grupines konsultacijas ir užsiėmimus sveikos mitybos, psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalos, streso valdymo, sveikatinimo temomis Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose:

 • Gyventojų sveikatos raštingumo didinimas: grupiniai kūno sudėties ir mitybos plano sudarymo, progreso stebėjimas, korekcijos, sveikos mitybos užsiėmimai.
 • Siekiant išvengi nelaimingų atsitikimų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo, grupinių užsiėmimų metu dalyviai bus šviečiami, diskutuojama apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą, pasekmes organizmui, stebimas dalyvių progresas, vyks diskusijos, bus aptariami gydymo būdai dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo.
 • Streso lygio matavimas, rengiamos diskusijos apie streso priežastis, pasekmes ir įveikimo būdus. Užsiėmimų metu dalyviai atliks praktinius atsipalaidavimo pratimus.
 • Filmų peržiūros ir diskusijos, supažindinant su aktualiais sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos aspektais, nustatant problemų sprendimų būdus.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama:

 • Modernizuoti Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpas ir įsigyti konferencijos įrangą.
 • Įsigyti lengvąjį keleivinį automobile.

Numatomas dalyvių skaičius projekto veiklose – 2100 Anykščių rajono savivaldybės gyventojų. Sieksime, kad projekto įgyvendinimo metu būtų padidintas Anykščių rajono gyventojų sveikatos raštingumas ir įdiegti pozityvūs sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Projektas finansuojamas Europos socialionio fondo lėšomis. Daugiau informacijos: https://www.esinvesticijos.lt/.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

 

Skip to content