Menu Close

NEMOKAMOS GYVOS IR NUOTOLINĖS PSICHOLOGO KONSULTACIJOS 14-29 METŲ JAUNIMUI ANYKŠČIŲ RAJONE

Nuo 2021 m. spalio 1 d. Anykščių rajone pradeda darbą psichologas, kuris teiks konsultacijas jaunimui nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Paslaugos teikiamos įgyvendinant Projektą “Sveikesnis ir saugesnis jaunimo gyvenimas” (toliau – Projektas). Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės bei Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“.

Pagrindinės psichologo funkcijos yra įvertinti vaiko/jaunuolio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas; bendradarbiauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su vaiku/jaunuoliu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus; konsultuoti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius vaikus/jaunuolius, jų tėvus ar atstovus pagal įstatymą šių problemų sprendimo klausimais; rengti individualias rekomendacijas vaiko/jaunuolio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti; konsultuoti mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtas Modelis, kurio pagrindu jaunimui (14–29 m.) bus teikiamos palankios, konfidencialios paslaugos, padedančios stiprinti fizinę ir psichinę sveikatą, padedančios ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, sumažinti jaunų žmonių sergamumą bei tikslingai spręsti jaunimo susirūpinimą keliančias problemas.

Konsultuoja psichologė Karolina Puzinaitė. Konsultacijos gali būti tiek individualios, tiek grupinės – viskas priklauso nuo besikreipiančio žmogaus poreikių ir noro.

Dėl konsultacijų kviečiame kreiptis telefonu 861114022 arba el. paštu karolina.puzinaite@gmail.com.

Informaciją parengė: šiuo metu laikinai atliekanti direktorės ir Projekto vadovės funkcijas visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną Monika Meškauskaitė.

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą