Menu Close

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS “SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE”

Įgyvendintas projektas „Sveikos gyvensenos skatinimas Anykščių rajono savivaldybėje“.

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-91-0007 (toliau – Projektas), finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal 2014–2020 m. Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Projekto įgyvendinančioji institucija: Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto vykdytojas – Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Projekto partneris – Anykščių rajono savivaldybė.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 40 mėn. (2018 m. liepos 30 d. – 2022 m. kovo 23 d.)

Projekto išlaidų suma 228 408,24 Eur., iš jų: Europos socialinio fondo agentūros lėšos – 211 267,24 Eur., Anykščių rajono savivaldybės lėšos 17 141,00 Eur.

Projekto veiklose iš viso dalyvavo 4967 Anykščių rajono savivaldybės gyventojai: vaikai iki 18 metų ir suaugusieji, iš jų unikalūs asmenys – 2199 (veiklose dalyvavo daugiau gyventojų negu buvo numatyta pagal Projekto paraišką).

Projekto įgyvendinimo metu padidintas Anykščių rajono gyventojų sveikatos raštingumas ir įdiegti pozityvūs sveikos gyvensenos įgūdžiai.

Įgyvendintos veiklos:

 1. Patalpų modernizavimas: Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpų paprastasis remontas.
 2. Įrangos įsigijimas: konferencijos įranga ir lengvasis keleivinis automobilis.
 3. Mokomosios veiklos:
 • 3-jų dienų kompleksinės stovyklos vaikams ir suaugusiems: teorinės ir praktinės veiklos sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, ligų prevencijos, sveikos mitybos temomis.
 • Fizinio aktyvumo akcijos suaugusiems (gyventojams ir įstaigų darbuotojams): skirtingo fizinio aktyvumo užsiėmimai (Joga, Pilates, Kalanetika, Zumba, Sveikatingumo ir aktyviosios mankštos, Mankštos darbo vietoje).
 • Renginiai: vaikams – konkursai sveikatos stiprinimo temomis; suaugusiems – kraujotakos sistemos ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų bei traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos užsiėmimai.
 • Seminarai: pirmosios pagalbos teikimo mokymai suaugusiems – stacionarūs ir išvykstamieji kaimo bendruomenėse; teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vaikams (1-4 kl., 5-12 kl.) ir suaugusiems sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, dvasinės bei psichinės sveikatos, streso valdymo, traumų prevencijos, žalingų įpročių, širdies ir kraujagyslių ligų, galvos smegenų kraujotakos ligų prevencijos, lyčių lygybės ir nediskriminavimo temomis.
 1. Grupinės konsultacijos ir užsiėmimai:
 • Sveika gyvensena: filmų peržiūros ir diskusijos, problemų sprendimų būdų nustatymas ir aptarimas.
 • Sveikos mitybos skatinimas: kūno sudėties analizė ir mitybos plano sudarymas, progreso stebėjimas ir korekcijos.
 • Nelaimingų atsitikimų dėl psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija: paskaitos ir konsultacijos, diskusijos, dalyvių progreso stebėjimas, pagalbos būdų aptarimas.
 • Streso valdymas: paskaitos, konsultacijos, diskusijos, pagalbos būdų aptarimas, streso lygio matavimas, atsipalaidavimo pratimų taikymas.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Pakeisti teksto dydį
Pakeisti spalvų kontrastą