Menu Close

ANYKŠČIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE ATLIKTAS NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ APTIKIMO PĖDSAKŲ APLINKOJE TYRIMAS

Vykdant Anykščių rajono savivaldybės 2022–2024 metų strateginio veiklos plano 4 programos „Sveikatos apsaugos programa“ priemonės Nr. 4.1.3.03 „Visuomenės sveikatos projektų vykdymas“ projektą „Sveikos ir saugios aplinkos kūrimas – narkotinių medžiagų aplinkoje tyrimas“, 2022 m. spalio 6 d. buvo atliktas narkotinių medžiagų aptikimo pėdsakų aplinkoje tyrimas 4 ugdymo įstaigose: Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje, Anykščių rajono Kavarsko pagrindinėje mokykloje – daugiafunkciame centre, Anykščių rajono Svėdasų Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijoje, Anykščių rajono Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijoje. Apie planuojamą tyrimą minėtų ugdymo įstaigų vadovai buvo informuoti iš anksto.

Tyrimui naudoti 2 tipų testai iDenta, identifikuojantys 21 narkotiką – rudą heroiną, amfetaminus, ekstazę ir naujos kartos narkotikus, kurie parduodami kaip vonios druska, augalinis maistas arba pažangūs chemikalai (White Heroin, Methamphetamine, Amphetamine (powder), Ecstasy/MDMA, Methadone, Ketamine, PCP, PMA, DMT, MDPV, Mephedrone, PMMA, mCPP, MPA, Buphedrone, MDPBP, Cathinone, MethCathinone, Methylone, Cocaine/Crack.) ir identifikuojantys Marihuanos/Hašišo buvimą.

Visose ugdymo įstaigose tikrinti įvairūs paviršiai: bendro naudojimo vietos (įėjimo durys; pagrindinis ir į kiemą), koridoriaus turėklai ir palangės, sporto salė ir persirengimo kambariai, merginų ir vaikinų tualetai, pasirinktos klasės ir patalpos; iš viso 15 paviršių.

Tyrimą atliko MB Euromedika.

Tyrimo rezultatai: Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje rasta sintetinių medžiagų pėdsakų – kreko, Anykščių rajono Svėdasų Juozo-Vaižganto gimnazijoje rasta sintetinių medžiagų pėdsakų – kokaino/kreko. Kitose 2 tyrime dalyvavusiose ugdymo įstaigose narkotinių medžiagų pėdsakų nerasta.

Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras apie gautus narkotinių medžiagų pėdsakų tyrimo rezultatus raštu informavo visus tyrime dalyvavusių ugdymo įstaigų vadovus, Anykščių rajono savivaldybės administraciją, Anykščių rajono savivaldybės Švietimo skyrių, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariatą. Anykščių rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija šią savaitę šaukia skubų posėdį šiai problemai aptarti ir numatyti tolimesnius veiksmų planus.

Skip to content