Menu Close

ANKSTYVOSIOS INTERVENCIJOS PROGRAMA

Ankstyvosios intervencijos programa yra pagalbos priemonė, skirta eksperimentuojantiems ar nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas (išskyrus tabaką) jaunuoliams nuo 12-18m.

Programos tikslas – motyvuoti jauną žmogų keisti savo elgesį, paskatinti suabejoti jau turimomis žiniomis, susijusiomis su alkoholio ar narkotikų vartojimu, žala bei pasekmėmis. Jaunuoliams yra suteikiama galimybė būti išklausytiems, suprastiems, diskutuoti bendraamžių rate, suaugusiajam moderuojant šią veiklą.

Dalyvavimas šioje programoje gali būti savanoriškas bei įpareigojantis (kaip administracinio poveikio ar vaiko minimalios priežiūros priemonė).

Programą sudaro:

Pradinis pokalbis, kurio tikslas – motyvuoti jaunuolius dalyvauti programoje ir išsiaiškinti jų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ypatumus.

4 praktiniai užsiėmimai grupėje, 1 kartą per savaitę po 2 val.

Baigiamasis pokalbis, Programos baigimo pažymėjimų įteikimas.

Šią programą vykdo specialistai, kurie yra baigę specialius mokymus, skirtus Ankstyvosios intervencijos programos vykdymui.

Programa vykdoma, kai surenkama 4-12 asmenų grupė.

❗️❗️Kviečiame švietimo įstaigų, atvirų jaunimo erdvių, sveikatos priežiūros įstaigų, vaikų teisių apsaugos ir kitus specialistus dirbančius su jaunimu bei jų tėvais bendradarbiauti siekiant užtikrinti savalaikę pagalbą 12-18 metų jaunuoliams, nukreipiant juos į Ankstyvosios intervencijos programą.

Skip to content